Ułatwienia dostępu

Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED w Lublinie

Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED założone zostało w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED, zlokalizowanego w Lublinie, ul Szewska 6a.

Na mocy porozumienia z NFZ Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED działa od 01.12.2023 r., w dwóch lokalizacjach: dotychczasowej, przy ul. Szewskiej 6a w Lublinie oraz w nowej lokalizacji, przy ul. Spokojnej 17/5 w Lublinie.

Numery telefonu: Szewska 6a telefon 81 506 58 58, Spokojna 17/5 telefon 690 212 312

Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED w Lublinie zapewnia bezpłatną kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami psychicznymi. Dedykowany jest do opieki nad pacjentami z Lublina, Jastkowa i Garbowa, jednak uprawniony do przyjęcia jest każdy ubezpieczony w NFZ.

Oferujemy świadczenia psychiatryczne i psychologiczne w ramach Psychiatrycznego Oddziału Dziennego – Spokojna 17/5, dwóch Zespołów Leczenia Środowiskowego – Szewska 6a i Spokojna 17/5, Poradni Zdrowia Psychicznego – Szewska 6a oraz Poradni Zdrowia Psychicznego wraz z całodobowym Punktem Zgłoszeniowo-Konsultacyjnym – Spokojna 17/5.

Zespół Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED to lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, psychologowie, pielęgniarki, asystent zdrowienia, terapeuci zajęciowi, terapeuci środowiskowi, pracownik socjalny oraz rejestratorki medyczne.

Świadczenia udzielane przez Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED są bezpłatne, finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego VIAMED działają:

  • Punkt Zgłoszeniowo-Konsultacyjny /Spokojna 17/5/ czynny codzienne przez 24 godz.
  • Poradnie Zdrowia Psychicznego /Szewska 6a i Spokojna 17/5/ od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
  • Zespoły Leczenia Środowiskowego /Szewska 6a i Spokojna 17/5/ od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny /Spokojna 17/5/ od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.